Versiune actualizată la 01.08.2023

Bine ai venit pe galeria1.ro

Ce reprezintă “Termeni și condiții”

Prezentul document, inititulat “Termeni și condiții”, stabilește condițiile ce trebuie cunoscute și acceptate de către orice persoană care vizitează sau utilizează galeria1.ro sau care dorește să folosească serviciile disponibile prin intermediul acestui website. De asemenea, documentele “Politica de confidențialitate” și “Politica de cookies” sunt considerate ca făcând parte integrantă din “Termeni și condiții”.

Neacceptarea tuturor acestor documente, în integralitatea lor, presupune imposibilitatea utilizării website-ului și a serviciilor oferite.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni, „Politica de confidențialitate” și „Politica de cookies” înainte de a utiliza website-ul nostru, întrucât conțin informații cu privire la drepturile și obligațiile Dvs. legale.

În cazul în care decideți să utilizați Site-ul galeria1.ro , acești termeni și condiții de utilizare vă sunt aplicabili și descriu relația dintre dvs. Și SC METALTIM S.A., echivalând unui document cu forță juridică obligatorie între Părți.

Ne rezervăm dreptul să modificăm termenii prezentați mai sus, în orice moment și fără o notificare prealabilă, adăugând în Site noile modificări. Continuarea accesării Site-ului prezumă asumarea tuturor drepturilor și a obligațiilor din acest document, cât și din “Politica de cookies”.

Dacă nu sunteți de acord să respectați prevederile acestui document, vă rugăm să nu mai continuați să accesați acest website.

Cine operează galeria1.ro

galeria1.ro este administrat și operat de către METALTIM S.A din Timișoara, entitate juridică înregistrată în România, sub numărul . J35/227/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO 1802770.

Terminologie folosită

“Site” – prezentul website (inclusiv sub-site-urile, textul, imaginile, fișierele video, software-ul, produsele, serviciile, instrumentele și informațiile conținute sau prezentate pe site, denumite în continuare în mod colectiv „Site-ul”), gestionat de SC METALTIM S.A și dedicat numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

„Operator” – METALTIM S.A

„Vizitator” – persoane care vizitează și navighează pe Site

„Utilizator” -persoane care vizitează Site-ul, dar care utilizează și formularele de contact, trimițând informații/întrebări/cerințe către operatorul site-ului

„Parteneri” -societăți comerciale care își desfășoară activitatea în cadrul Centrul Comercial Galeria1.

„Conținut” – orice material text, grafic, imagini, sunete, produs software, audio, video, informații sau alte materiale prezentate în Site și supuse legilor privitoare la drepturile de proprietate intelectuală.

Răspundere și limitarea răspunderii

Utilizatorii sunt singurii responsabili de veridicitatea informațiilor de orice fel introduse de ei la formularul de Contact sau de Leasing.

Textele, imaginile sau video-urile care apar pe site la paginile aferente Partenerilor pot conține erori sau date incorecte. Toate acestea au doar rol informativ, este obligatorie contactarea directă, de către cei interesați, a Partenerilor respectivi în cadrul centrului comercial unde acestea își desfășoară activitatea, pentru a verifica veridicitatea și valabilitatea informațiilor prezentate pe site.

În cazul în care, în conținutul textelor publicate în Site, apar linkuri către alte platforme online sau site-uri, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul publicat de acești terți. În toate aceste situații, vă recomandăm să citiți termenii și condițiile furnizate în site-urile menționate mai sus și să vă asumați drepturile și obligațiile navigării site-urilor respective.

Site-ul se adresează doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Prin utilizarea Site-ului, confirmați și garantați faptul că aveți vârsta de 18 ani la data accesării acestuia.

Conform termenilor stipulați, vă asumați responsabilitatea deplină și riscurile care derivă din utilizarea Site-ului într-un mod incorect, ilegal sau abuziv.

Operatorul nu răspunde pentru evenimentele cauzate de fapte de care nu este responsabil sau care nu sunt sub controlul acestuia. Informațiile oferite de Site nu oferă garanții pentru funcționarea permanentă a acestuia, pentru funcționarea fără erori, fără viruși informatici sau pentru acțiuni ce nu sunt sub controlul său. De asemenea, operatorul nu este responsabil de acțiunile întreprinse de Vizitatorii și Utilizatorii care depășesc cadrul prezentelor “Termeni si conditii”. Operatorul nu este responsabil nici pentru modul în care cei care accesează Site-ul acționează după ce obțin informațiile dorite și nici de modul în care aceștia le valorifică. În nici un caz Operatorul nu este responsabil pentru pierderile suferite de către cei care au ales să folosească Site-ul în detrimentul altor alternative de orice natură, cum nu poate fi responsabil nici pentru eventuala insatisfacție a lor cu privire la informațiile prezentate pe site.

Nu este în responsabilitatea operatorului niciun fel de disfuncționalitate a conexiunii la internet sau a mijloacelor tehnice folosite de către cei care accesează Site-ul, survenită in cursul sau ulterior accesării acestuia.

Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru falsele identități ale Utilizatorilor și nici pentru comportamentul lor sau acțiunile lor față de alți Utilizatori.

Operatorul nu poate fi responsabil pentru acțiunile altor site-uri, link-uri sau platforme online cu care utilizatorii interacționează prin intermediul Site-ului.

Vă rugăm să raportați imediat la info@galeria1.ro orice problemă tehnică care poate conduce la imposibilitatea accesării Site-ului sau a oricărei funcții ale acestuia.

Toate informațiile oferite de noi pe Site sunt doar de natură informativă.

Atât operatorul, cât și orice alt terț implicat în crearea, producerea sau furnizarea acestui Site, nu ne facem răspunzători pentru niciun tip de daună (inclusiv daune directe, incidentale, secundare, indirecte, punitive sau speciale) referitor la utilizarea Site-ului, a datelor sau informațiilor prezentate în Site precum și în alte platforme online sau de social media asociate și gestionate de Operator.

Termenii și condițiile stipulate în prezentul document sunt aplicabile în conformitate cu legislația din România. Operatorul nu poate garanta în niciun fel, faptul că informațiile, materialele, textele sau conținutul prezentat în Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în toate țările din lume în care pot fi vizualizate. Accesul la acest Site din țările în care conținutul său este ilegal, este interzis.

Prelucrarea datelor personale

Site-ul își desfășoară activitatea respectand principiul PROTECȚIEI DATELOR PERSONALE și al MAXIMEI CONFIDENȚIALITĂȚI cu privire la viața privată si identitatea celor care îl folosesc.  Prin urmare nici un fel de date personale furnizate de către dumneavoastră nu vor fi procesate și utilizate în afara cadrului legal existent. Este în responsabilitatea noastră să nu dezvăluim nici o informație cu privire la activitatea dumneavoastră pe site si pe platformă, cu excepția situațiilor impuse de lege. Datele și informațiile furnizate de către dumneavoastră nu vor fi transmise terților, cu excepția cazurilor în care vă exprimați în mod expres acordul pentru aceasta.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Operatorul are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Datele personale pe care d-voastră ni le puteți furniza prin intermediul Site-ul pot fi următoarele:

 • prin Formularul de Contact din secțiunea CONTACT: nume, adresă de e-mail
 • prin abonare la NEWSLETTER: adresa de email
 • prin Formularul de Leasing din secțiunea LEASING (în vederea încheierii sau executării unor parteneriate de afaceri): nume, adresă de e-mail, număr de telefon, cât și informații publice legate de firmele pentru care se solicită infirmații
 • prin intermediul unor acțiuni de promovare, cu sau fără premii, a unor acțiuni de fidelizare sau a unor evenimente organizate: numele și prenumele, sexul, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință și/sau de corespondență sau alte informații, după caz, care vor fi prezentate explicit în regulamentul dedicat acelor acțiuni și cu care d-voastră veți putea fi de acord sau nu.

Scopul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal este, în primul rând, acela de a vă putea oferi informațiile solicitate și de a comunica cu d-voastră în legătură cu solicitările d-voastră.

De asemenea, colectarea și stocarea datelor personale le mai folosim pentru următoarele, după caz:

 • pentru a vă trimite newslettere cu informații despre teme sau evenimente care ar putea fi de interes, pentru oferte, promoții sau alte acțiuni de marketing (oricând aveți posibilitatea de a vă dezabona și de a nu mai primi aceste e-mailuri)
 • pentru rapoarte și statistici interne, care să ne permită o îmbunătățire permanentă a serviciilor pe care vi le oferim
 • pentru soluționarea eventualelor reclamații.

Datele cu caracter personal colectate sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații din departamentele specializate ale societății sau reprezentanții autorizați ai Operatorului și ai entităților împuternicite de către acesta; companiei care a dezvoltat și gestionează mentenanța site-ului, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii.

Datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a înscrisurilor generate de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent sau stocate fara a fi accesate (pe perioada stabilita de reglementari legale specific in vigoare), oricand, la cererea dumneavoastra scrisă, comunicată prin e-mail la adresa info@galeria1.ro

Operatorul și entitățile împuternicite de acesta pentru prelucrarea și stocarea datelor vor lua toate măsurile pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile.

DREPTURILE D-VOASTRĂ

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de a solicita Operatorului a)accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, la b) rectificarea sau c)ștergerea acestora sau d) restricționarea prelucrării, e)dreptul de a obține o copie după aceste date, f)dreptul de a vă opune prelucrării, precum și g)dreptul la portabilitatea datelor, în masura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar. Aveți h)dreptul de a vă retrage consimțământul oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți i)dreptul de a depune o plângere în fața autoritații naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro), j)dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată și k)dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, prin e-mail către Operator la adresa info@galeria1.ro sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege.

În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, completând formularul online disponibil la adresa https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page%3DPlangeri_pagina_principala

Datele dumneavoastră sunt stocate pe servere din România și vor fi utilizate numai in România și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația să ne informați cât mai curând posibil.

Prin utilizarea Site-ului și implicit prin acceptarea prezentului document vă exprimați implicit și acordul în vederea prelucrării și stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal, necesare pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus.

Confidențialitate

Niciuna dintre părțile unei colaborări realizate prin intermediul Site-ului nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celorlalți să:

 1. Facă cunoscută orice informatie confidențială ce ține de obiectul acestei colaborări unei terțe părți (date cu caracter personal, clauze specifice de utilizare, convorbiri sau corespondențe scrise sau verbale etc), în afara acelor persoane implicate în derularea și executarea colaborării;
 2. Utilizeze orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a colaborării, în alt scop decât acela de a-si executa obligațiile asumate;

Restricțiile prevazute anterior nu vor fi aplicabile dacă:

 1. Informația era cunoscută părților contractante înainte ca ea sa fi fost primită în executarea prezentei colaborări;
 2. Informatia era accesibilă publicului;
 3. Partea în cauză a fost obligată, în conformitate cu dispozițiile legale, să dezvăluie informațiile respective.

Încălcarea oricarora dintre obligațiile prevăzute la acest capitol duce la încetarea imediată de drept a colaborării și poate genera despăgubiri celor prejudiciați, după dovedirea prejudiciului și apelarea la instanțele judecătorești competente.

Drepturi de autor

Prezentul Site, cu toate secțiunile sale, precum și întregul conținut (texte, imagini, video-uri) publicat pe alte platforme online sau de social media, gestionate de Operator, sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, legislația specifică mărcilor înregistrate, concurenței neloiale și altor prevederi legale în vigoare. Întregul conținut precizat mai sus nu poate fi utilizat în niciun fel, copiat, publicat, prezentat, sau încorporat în nume propriu în orice fel de alt conținut disponibil online și offline, fără permisiunea expresă a Operatorului. În cazul în care vă asumați realizarea aspectelor descrise mai sus, vă supuneți rigorilor legislației în vigoare și vă asumați toate consecințele care decurg din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a prezenților termeni.

Mărcile înregistrate, mărcile pentru servicii și siglele folosite și afișate în prezentul site, precum și în alte platforme online sau de social media asociate și gestionate de Operator, sunt mărci înregistrate și neînregistrate ale Operatorului sau ale colaboratorilor acestuia. Nimic din conținutul prezentului Site și a platformelor online asociate, nu vă autorizează în a folosi mărcile înregistrate de Operator, în lipsa acordului acordat expres și în scris. În caz contrar, vă supuneți rigorilor legislației în vigoare și vă asumați toate consecințele care decurg din incălcarea drepturilor care protejează mărcile înregistrate și a altor legi în vigoare.

Erori, inexactități, omiteri

În permanență, depunem eforturi de a aduce un conținut actual și corect pe Site. Cu toate acestea, există posibilitatea ca informații prezente pe Site să conțină erori de tipografie, inexactități sau omiteri care ar putea fi asociate cu informațiile din articole sau de la sectiunile magazinelor (descrierile aferente magazinelor, poze, video-uri, servicii, prețuri, promoții, oferte speciale, timpi de furnizare etc.) Ne rezervăm dreptul de a corecta aceste erori, inexactități și omiteri, totodată să schimbăm ori să actualizăm informații sau să anulăm cererile dvs. dacă există detalii care sunt inexacte, în orice moment, fără informări în prealabil.

Modificare Termeni și condiții

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului document prin simpla publicare a variantei modificate la secțiunea „Termeni și condiții” de pe Site, oricând și fără notificarea prealabilă.

Cei care accesează Site-ul au obligația de a verifica permanent secţiunea “Termeni si conditii” pentru a se asigura că sunt în cunoștință de cauză cu privire la actualizarea sau modificarea condițiilor.

Exceptând situațiile în care specificăm expres altfel, modificarea prezentului document este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare Site-ul, acceptul celor care îl accesează se va considera ca fiind manifestat în mod tacit.

În cazul unei divergențe apărute în legătură cu unele prevederi ale documentului, aplicabilă este ultima versiune publicată.

Cei care accesează Site-ul au posibilitatea să nu fie de acord cu modificările, caz în care vor înceta utilizarea acestuia.

Continuând navigarea pe prezentul website, completând datele din formularele  existente pe acesta sau trimițându-ne orice fel de date personale, pe orice căi, vă dați acordul expres si neechivoc asupra tuturor prevederilor din prezentul document.

Pentru orice nemulțumiri/reclamații/sugestii sau întrebări vă rugăm să ne trimteți un e-mail la info@galeria1.ro, iar Operatorul va reveni cu un răspuns scris în cel mai scurt timp posibil.